CREATIVE SRARK

higher education enterprise program

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ

"Розвиток креативної економіки в Україні та світі"
Орієнтована на творчих амбітних молодих студентів та підприємців

ДАТА

20.12.2018

ЧАС

16:00 - 19:00

МІСЦЕ

ауд. № 3, V навч. корпус,
Національний університет “Львівська політехніка”

ЛЕКТОРИ

Подольчак Назар Юрійович, доктор економічних наук, професор НУ ЛП, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, директор Tech StartUp School

Дума Олег Ігорович, асист. кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІАПО

ПРО ПРОГРАМУ

- Програма розроблена партнерами з метою підвищення обізнаності щодо концепції, викликів та можливостей креативної економіки.

- Навчання стартаперів та підприємців за участю британських фахівців.

- Підтримує підприємницьку та інноваційну діяльність.

- Допомагає створювати навички та вдосконалювати міжнародні комунікації.

ПРО CREATIVE SPARK

- об’єднання творчих людей

- розвиток креативної економіки

- навики розвитку стартапів та підприємництва

- навики володіння англійською мовою

- реформування вищої освіти

- можливості для працевлаштування молоді

INRODUCTORY SESSION

"Development of the Creative Economy in the World and Ukraine"
Focused on creative ambitious young students and entrepreneurs

DATE

20.12.2018

TIME

16:00 - 19:00

LOCATION

room № 3, academic building № 5,
Lviv Polytechnic National University

LECTURES

Nazar Podolchak, Doctor оf Economic Sciences, Prof. of LPNU, Head of Administrative and Financial Management Department, CEO of Tech StartUp School

Oleh Duma, assistant of Administrative and Financial Management Department, Head of the Scientific Society of students, postgraduates, doctors and young scientists of IAPE

ABOUT

- The program is designed by partners in order to create awareness on the concept, challenges and opportunities in creative economy.

- Training of startup makers and entrepreneurs with the participation of British specialists.

- Supports entrepreneurial and innovative activities.

- Helps to build your enterprise skills and improve international networks.

ABOUT CREATIVE SPARK

- connecting creative people together

- developing creative economy

- enterprise skills and startup development

- English language skills

- higher education reform

- employment opportunities for youth

TOP