Crowdfunding challenge

Про конкурс

Краудфандінг — особливий вид фінансування за допомогою збору коштів на реалізацію будь-якого проекту, ідеї, стартапу через Інтернет, як правило, творчої продукції. Кожен спонсор, передаючи гроші, отримує натомість певний бонус (знижку на продукцію, ексклюзивний виріб тощо).

Основною метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, здобуття практичного досвіду та активізації науково-дослідної роботи. 

Основними задачами Конкурсу є:

 1. Стимулювання практичної орієнтованості наукових досліджень;
 2. Створення умов для комерціалізації наукових розробок;
 3. Інформування представників бізнес-середовища, органів місцевого самоврядування, державних органів влади та громадськості про науковий потенціал Університету;
 4. Ознайомлення з підходами, інструментарієм і методологією реалізації та управління проектами;
 5. Покращення іміджу Університету як інноваційно-орієнтованого вищого навчального закладу.

Для команд-переможців передбачено винагороду у сумі 14000 грн.

Вимоги до проектів

Критерії оцінювання проектів:

 1. Креативність у вирішенні поставлених завдань Конкурсу;
 2. Можливість комерціалізації Проекту;
 3. Новизна Проекту;
 4. Обґрунтованість Проекту та його клієнтоорієнтованість;
 5. Унікальність Проекту;
 6. Якість підготовки, оформлення і представлення конкурсного Проекту.

Вимоги до комплектування, оформлення та подання конкурсної документації:

На розгляд конкурсної комісії подаються:

 • заявку на участь в Конкурсі, оформлену відповідно до Додатку 2 цього Положення; 
 • презентацію проекту у форматі PowerPoint чи Prezi;
 • прототип краудфандінгової платформи.

Керівник проекту представляє презентацію перед конкурсною комісією.